Home Diamant Lesk (Polish)

Lesk, žiara a scintilácia (Polish, Glare)

E-mail
Glare - lesk - žiara je svetlo odrazené od povrchu diamantu.

Glare Podľa všeobecných pravidiel okolo 20% zo svetla, ktoré dopadá na diamant je spôsobilých vracať sa späť k vašim očiam ako odraz. Toto svetlo bude takej istej farby ako zdroj, (pokiaľ diamant nie je farebný). Diamant má najvyššiu odrazovosť zo všetkých drahokamov, čiastočne aj preto, že má najvyšší index lomu (tieto dva spolu súvisia) a čiastočne aj preto, že diamant má najlepší lesk zo všetkých materiálov, pretože je tak tvrdý. Mineralógovia hovoria, že najvyšší lesk má 'adamantín' (adamantín je v gréčtine niečo ako diamant).

Zvyšných 80% svetla vstupuje do diamantu a odráža ho dookola vo vnútri kameňa, kým sa všetko nevráti von. Cieľom leštenia diamantu je dosiahnúť takú pozíciu fazetov, pri ktorej množstvo 'odrazeného' svetla vystupuje cez tabuľu, alebo fazety. Diamant sa správa ako miestnosť plná zrkadiel, prijíma svetlo cez 'okná' alebo fazety na vrchole diamantu, odráža ich ako zrkadlo od pavilónových fazetov, vonku späť z vrcholca a tabuľových 'okien'. Svetlo, ktoré uniká von zadnou časťou alebo pavilónmi diamantu sa volá únik – rozptyl. Pri najlepšie proporciovaných vystupuje okolo 80% z tých 80% svetla von vrcholom, kde to môžete vidieť ako jasné fazety, odrazené svetlo zo svetelných zdrojov do vášho oka.

Svetlo môže byť koncentrované do intenzity, t.j. svetlo, ktoré vystupuje z diamantu je ostrejšie ako svetlo pochádzajúce zo svetelného zdroja. Alebo lúč svetla môže byť rozdelený refrakciou a rozptýlený do farieb dúhy. Ale ak ohnivo farebné svetlo prichádza do vášho oka z konkrétneho fazetu, tento istý fazet ho odráža späť ako glare a to z jasnejšieho, viac intenzívneho zdroja, možno že nebudete schopní rozlíšiť jas kvôli odrazu – glare –u. Kým je odraz stále prítomný a platný, nie konkrétne závislý na proporciách korunových fazetov, nesmie byť ani trochu spochybňovaný vedcami, ktorí sa snažia pochopiť celý súbor otázok v súvislosti s pohybom svetla v diamante a jeho svetelnými vlastnosťami.
V minulosti trh vkladal viac do lesku (a symetrie) jednoducho preto, že boli časťou klasifikácie podľa výbrusu GIA správ.

Typickou chybou lesku sú vláknité - pórovité línie. Aj ten najlepší a najskúsenejší brúsič sa môže stretávať s rôznymi variáciami v hrúbke línií. Výsledkom je leštená línia, alebo línie (zvyčajne mikroskopické) prechádzajúce fazetom. Tieto vláknité línie sú veľmi bežné pri ružových diamantoch a niekedy sú v odrazenom svetle viditeľné aj voľným okom.

Ak si vyberiete diamant s SI alebo VS inklúziami, pár mikroskopických leštených línií nemusí byť závažných. Ale ak ste uvažovali nad kúpou bezchybného diamantu, potom je treba uvažovať nad ideálnym alebo excelentným leskom.

Ak je lesk hodnotený ako dostatočný, alebo chudobný, vizuálna charakteristika môže byť zreteľne obmedzená, čo negatívne ovplyvňuje aj vizuálnu hodnotu šperku.

LeštenieLínie pri leštení. 3D Diamant. Obrázok vďaka OctoNus.

Briliancia – lesk je dôležitým – podstatným atribútom týkajúcim sa krásy diamantu a má 2 zložky, jas a kontrast. Jasné diamanty odrážajú mnoho svetla z okolia späť do 'tváre' pozorovateľa. Ak svetlo zhora uniká – presakuje zadnú časť diamantu, diamant má potom prirodzene menšiu jasnosť. Ale svetlo, ktoré prichádza a odchádza v smere vašej tváre je márnotratné, pretože vaša hlava tieni svetlo z tohto smeru. Diamanty, ktoré sú príliš hlboké alebo príliš plytké to robia, pretože odrážajú menej svetla a tak majú oveľa menší jas (majú také plochy, ktoré sa chovajú ako zrkadlo pred pozorovateľom).

Ale ak má byť briliant briliantom, potrebuje viac než jas z odrazeného svetla. Zvážte kontrast na šachovnici, hoci má iba 1/2 odrazeného svetla od hárku bieleho papiera, javí sa oveľa ostrejšie, hlavne keď sa pohybuje, pretože 'scintiluje'.

Žiara alebo disperzné - rozptýlené svetlo sa javí ako záblesk farieb dúhy. Vidíte viac žiary v tmavšom prostredí ako sú reštaurácie, ktoré majú iba pár svetelných zdrojov alebo iba blikajúcu sviečku.

Diamantoví experti už dávno vedia, že strmé korunové vrcholové uhly a malé tabule (ako "staré výbrusené" diamanty) produkujú viac žiary. Ale táto kombinácia tiež produkuje menej odrazeného svetla. Menej odrazeného svetla uľahčuje videnie žiarivých zábleskov, ktoré okrem iného môžu byť zaplavené ostrými bielymi iskrami. To je jedna z príčin, prečo sa "staré brúsené" diamanty a niektoré diamanty fancy farieb javia akoby mali plno žiary.

Scintilácia je intenzívne iskrenie v diamante, ak ním pohybujeme. Čierne a biele iskry scintilácie sa prejavujú veľmi pekne v svetle kancelárskeho prostredia, kde žiara môže úplne chýbať. Bodové svetlá taktiež pridávajú na scintilácii. Ideálny diamant má mnoho zábleskov rozšírených po povrchu kameňa, s pár hasnúcimi miestami.
 

Rýchly Kontakt

Ing. Anton SCHWARTZ
tel. +421 907 996 790
e-mail : schwartz@schwartz.sk

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 544814

Kto je online

Aktuálne máme na stránkach 10 návštevníkov